Bilgilendirme ve Başvuru Formu

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) ortaklığıyla yürütülen Go For Youth Projesi kapsamında başvuru sonucunda belirlenecek 20 katılımcıyla mentorluk eğitimi gerçekleştirilecektir. Eğitime katılacak 20 katılımcı GoFor üye örgütlerinde başvuru döneminde veya geçmişte gönüllülük, staj, profesyonel çalışan veya yönetim birimlerinde bulunan 18-35 yaş arası gençlerden oluşacaktır. Eğitim ile sivil toplum alanına gençlik alanında çalışan uzman sayısının artırılması hedeflenmektedir. GoFor’un üye örgütlerinin listesine buradan ulaşılabilir. Eğitime katılan ve tamamlayan katılımcıların Go For Youth Projesi kapsamında ayni destekten faydalanan gençlik örgütlerine mentorluk desteği sağlaması amaçlanmaktadır. Eğitim süreci İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi tarafından uygulanacaktır.

 

Eğitim, pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

Eğitim tarihleri ve saatleri:  

1 Temmuz 2021 Perşembe, Saat 18.00- 20.00

2 Temmuz 2021 Cuma, Saat 16.00 – 21.30

3 Temmuz 2021 Cumartesi, Saat 10.30 – 16.30

5 Temmuz 2021 Pazartesi, Saat 17.00 – 21.00

6 Temmuz 2021 Salı, 17.00 – 21.00

                                              

Başvuru Linki: https://www.surveymonkey.com/r/GoForYouthMentorluk

Son başvuru tarihi ve saati: 13 Haziran 2021 Pazar, saat 23.59

Sonuçların duyurulma tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma

Başvuru ile ilgili sorularınız için ela.evliyaoglu@go-for.org adreslerine ulaşabilirsiniz.

GoFor Hakkında:

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) Türkiye’nin Ulusal Gençlik Konseyi olmak amacıyla bir araya gelen 29 gençlik örgütü tarafından kurulmuştur. 2015 yılında tüzel kişiliğine kavuşan ve bir şemsiye örgüt olan GoFor’un şu anda 66 üye örgütü bulunmaktadır. GoFor gençliği 18-30 yaş arası olarak tanımlar ve yönetim kurulu ve üye örgüt temsilcileri bu yaş aralığındaki gençlerden oluşmaktadır. Üye örgütler tüzel kişiliği olan dernek, vakıf, kooperatif gibi yapılar olabildiği gibi tüzel kişiliği olmayan inisiyatif, platform ve topluluklardan oluşmaktadır. GoFor’un iki temel amacı vardır. Bunlardan ilki Türkiye’deki çok çeşitli yapıda olan gençlik gruplarının katılımıyla yerel ve ulusal düzeyde kapsayıcı gençlik politikalarının hazırlanmasına katkı sunmak, ikincisi ise üye örgütlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sunmaktır. Bu amaçla GoFor yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetleri, üye örgütlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi için eğitim ve atölyeler, gençlik haklarının görünür kılınması için raporlama ve üye örgütlerinin kurumsal politika üretmeleri için destekleyici faaliyetler yürütmektedir.Detaylı bilgiye internet sitesinden (https://www.go-for.org/) erişilebilir.

 

GoFor Avrupa’nın en önemli gençlik ağı olan Avrupa Gençlik Forumu’nun (European Youth Forum) gözlemci üyesidir. Aynı zamanda uluslararası alanda EuroMed Akdeniz Gençlik Ağı (EuroMed Youth Network) üyeliği yapmıştır ve Karadeniz Ekonomik İş birliği Sivil Toplum ve Politika Birimi (BlackSea Economic Cooperation – Civil Society and Politics Unit) üyeliğine sahiptir.

 

STÇM Hakkında:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (STÇM), Türkiye’de ve dünyada sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmayı, bu gelişimin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, yayın, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmayı, ilgili resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmayı ve sivil toplum ile ilgili alanlarda bilgi birikimi sürecinde aktif olarak yer almayı amaçlamaktadır. STÇM ile ilgili ayrıntılı bilgiye internet sitesinden (http://stcm.bilgi.edu.tr/) ulaşabilirsiniz.

 

Sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesini güncel ihtiyaçlara cevap vererek ve yenilikçi yaklaşımlardan yararlanarak gerçekleştirebilmek amacıyla geliştirilen Mentorluk Programı ile 2014’ten bu yana 108 mentor ile toplam 114 örgüte destek verilmiştir. Mentorluk Programının aktif olarak yürütmekte olan Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi hakkında detaylı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. (https://sosyalkulucka.bilgi.edu.tr/)

 

Kimler Başvurabilir? 

Go For Youth Mentorluk Eğitimi, 

 • GoFor üye örgütlerinde başvuru döneminde ya da geçmişte ilişkili olan, 
 • En az 5 yıl süre ile aktif olarak aktivist, gönüllü, yönetici, çalışan, danışman vb. rollerde bir gençlik örgütünde ya da gençlik çalışması kapsamında gençlik örgütleri ile birlikte çalışma deneyimine sahip olan, 
 • 18 – 35 yaş aralığında bulunan,
 • Öğrenmeye açık ve mevcut deneyimleriyle mentorluk yaparak sivil toplum alanına katkı sağlama motivasyonuna sahip olan kişilerin başvurularına açıktır. 

Değerlendirme 

Başvurular, yukarıda belirtilen şartların yanı sıra; 

 • Sivil alana katkı sağlama ve mentorluğa yönelik motivasyon, 
 • Gençlik örgütlerine mentorluk için yeterli saha deneyimi ve teorik donanıma sahip olma, 
 • Başvuru formunda yer alan soruların açık ve net bir şekilde yanıtlanması, 
 • Başvuru sahiplerinin ilişkili oldukları örgütlere göre dağılımı, 
 • Başvuruların cinsiyet dengesine göre dağılımı, 
 • Başvuruların coğrafi bölgelere göre dağılımı göz önüne alınarak değerlendirilecektir. 

Gereklilikler 

Eğitime katılmak isteyen başvuru sahiplerinin, 

 • Zoom, Mural, Mentimeter gibi dijital ve online platformları kullanabilecek dijital okuryazarlığa sahip olması, 
 • 5 gün sürecek online eğitimin tamamına katılmayı kabul ve beyan etmesi, 
 • Sivil toplum örgütlerinin mentorluk ile desteklenebilmesi için ayda ortalama 8 saatini ayırabilecek olması gerekmektedir. 

Yöntem: Eğitim başvuruları, Go For ve STÇM’nin internet sitesi ve sosyal medya araçlarından yayınlanacak açık çağrı ile alınacaktır. Online bir form aracılığıyla alınan başvurular aşağıda belirtilen adımlarla değerlendirilecektir.

 • Başvurular, Go For Youth Proje ekibi tarafından başvuru koşullarına uygunluk açısından değerlendirilir.
 • Uygunluğu olan başvurular, GoFor ve STÇM tarafından oluşturulan değerlendirme kuruluna yönlendirilir.
 • Her başvuruyu en az iki kurul üyesi değerlendirir.
 • Formda her başvuran için 1 ile 5 arasında bir puan verilir.
 • Her bir başvuru için verilen puanların ortalaması alınır.
 • Ortalaması, 3 puanın altında kalan başvurular elenir. Ortalaması 3 puan ve
  üzerinde üzerinde olan başvuruların, katılımcı sayısını geçmesi halinde, ikinci
  kez aynı kurul üyeleri tarafından tekrar değerlendirilir.
 • Her bir başvuran için o başvuruyu değerlendiren kurulu üyelerinin verdiği
  puanlar arasında, ortalamanın 1 puan üzerinde fark olması halinde o başvuru formu, farklı iki kurul üyesi tarafından tekrar değerlendirilir.


 

Mentorluk eğitimine katılacak kişilerin seçimi için bir değerlendirme kurulu oluşturulmuştur. Kurulda yer alan kişiler, sivil alan tecrübesi, mentorluk eğitimi, mentorluk deneyimi olan kişilerden oluşmaktadır.


 

1 Yorum

Yorumlar kapatıldı.

 1. […] bilgiye bağlantıdan […]

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account