Çalışma Grupları Ne Yapar?

Çalışma Grupları kendi çalışma alanlarıyla ilgili koordinasyon görevini yerine getirirler. Çalışma gruplarında görev almak için iletişim kurabilirsiniz.

Araştırma ve Politika Geliştirme Çalışma Grubu: Grup, gençlik hakları doğrultusunda yürütülecek araştırmaların koordinasyonu, strateji ve politikaların geliştirilmesi üzerine çalışır. Veri ve bilgi toplayarak katılımcı bir yaklaşımla geliştirilen politika önerileri aracılığıyla mevcut sorunlara çözüm önerileri sunar.

Örgütlenme, Genişleme, İletişim Çalışma Grubu: Grup, Türkiye’de Go-For ilke ve değerlerinin yaygınlaştırılması ve üyelerin arttırılmasının yanı sıra, üyelerin birbiriyle etkileşim içinde olmalarını ve fikir alışverişinde bulunmaları için yapılacak faaliyetlerin koordinasyonu işlevini yerine getirir. Grup, Go-For’un tanıtılması, ilke ve değerler doğrultusunda Go-For’un yaygınlaştırılması, medya ve vatandaşlarla iletişiminin sağlanması ve yeni medya aracılığıyla gençlerin katılımının sağlanması için yapılacak faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.

Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu: Grup, uluslararası ortaklıkların koordine edilmesi işlevini yerine getirir. Hedef, uluslararası alanda da ortaklıklar kuran, bilinir, güvenilir ve danışılır bir yapı olmak ve bu süreçte Go-For’un çalışmalarında kullanılmak üzere ulusal ve uluslararası kaynaklara erişmektir.

Lobi, Savunuculuk ve Farkındalık Çalışma Grubu: Grup, Go-For’un tanınırlığını sağlamak amacıyla karar vericiler ve politika üreticileri ile görüşmeler yapar, gençlik hakları ve gençlik politikaları doğrultusunda savunuculuk, lobicilik ve kampanya gibi çalışmaların koordinasyonunu yürütür. Gençlik ve Spor Bakanlığı ana paydaşlar arasındadır. Ayrıca “Çalışma Usul ve Esasları” ve “İlke ve Değerler Metninin” lobi aşamasında görüşülecek kişi ve kurumlar arasında tanıtılmasını hedeflemektedir. Lobi için yararlı olabilecek kişi ve kurumlar yuvarlak masa toplantılarında bir araya getirir.

 

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account