Kimler Üye Olabilir?

GoFor bir şemsiye örgüttür. Üyeleri kişiler değil, gençlik örgütleridir. Gençlik örgütleri tanımına, gençler tarafından kurulmuş

  • konseyler,
  • ağlar,
  • dernekler,
  • vakıflar,
  • inisiyatifler,
  • öğrenci kulüpleri ve toplulukları,
  • kar amacı gütmeyen sosyal girişimler ve kooperatifler girer.

Tüzel kişiliği olan örgütlerin GoFor üyeliğine başvurabilmeleri için yönetim kurulunun en az ⅓’ünün 30 yaşının altı olması ve başvuran sivil toplum örgütlerinin hak temelli çalışma yaptığının ÜDK tarafından hazırlanan raporla sabit olması gerekmektedir.

GoFor Üyelik Sistemi Nasıldır?

GoFor’da iki farklı üyelik statüsü bulunmaktadır. İlk üyelik statüsü gözlemci üyelik, ikinci üyelik statüsü tam üyeliktir. GoFor’a gelen yeni üye başvuruları uygunluk kriterleri, İlke Değerler Metni, Çalışma Usul ve Esasları ve GoFor tüzüğüne göre değerlendirilir, üye başvurusunda bulunan STÖ’ler Üyelik Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Kısa adı “ÜDK”dır. ÜDK, üye örgütlerden seçilen 3 üyeden oluşur ve ÜDK’ya üye olmak isteyen üyeler en az bir yıl tam üye olmak zorundadır. Yeni üye başvurularının, üyelik durumlarının değişiminde ve değerlendirilmesinde Yönetim Kurulu ve Sekreterya ile koordineli çalışır.

Üyelik koşulların tamamını yerine getirerek başvurusunu tamamlayan örgütlerin evrakları, sekreterya tarafından 1 ay içinde ÜDK’ya aktarılır. ÜDK ise yeni başvuru ile ilgili ön raporu 2 hafta içinde Yönetim Kurulu’na bildirir. Üyelik süreci ön raporun ardından Yönetim Kurulu kararı ile başlar. Yönetim kurulu kararını takip eden 4 ay içinde sekreteryadan 1, ÜDK’dan 1 kişi ilgili kurumu ziyaret eder. ÜDK başvuru raporunu ziyareti takiben 1 ay içinde Yönetim Kurulu’na iletmek ile yükümlüdür. Yönetim Kurulu UDK raporunun ardından takip eden ayın ilk yönetim kurulu toplantısında İlke Değerler Metni, Çalışma Usul ve Esasları ve GoFor tüzüğüne göre değerlendirilir, (ÜDK gerekli duyduğu durumlarda ek bilgi ve belge talep edebilir, başvuru formunun düzenlenerek tekrar hazırlanmasını isteyebilir) üye başvurusunda bulunan STÖ’ler Yönetim Kurulu kararı ile gözlemci üyelik için oylamaya katılmaya hak kazanırlar. Oylama ilgili kararın ardından gerçekleşecek ilk Genel Kurul’da oylama yapılır. ÜDK, başvuranın üyeliğini kabul etmediği takdirde Genel Kurul’a gerekçe sunmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu toplantısında başvurusu kabul edilen örgütlerin üyeliği “Gözlemci Üye” statüsü ile başlar. Gözlemci üyelik süresi en az 1 yıldır ve gözlemci üyelerin oy hakkı bulunmaz ancak Genel Kurul’a, Çalışma Gruplarına ve GoFor’un diğer bütün faaliyetlerine katılabilirler, Genel Kurullar’da söz alırlar ancak oy kullanamazlar. 

Yönetim Kurulu üyeliği kabul etmediği taktirde Genel Kurul’a gerekçe sunmakla yükümlüdür. Gözlemci üyelik süresini doldurup, tam üyeliğe geçmek isteyen gözlemci üyeler Sekreterya’ya başvuru yaparlar. Üyelik başvuruları sekreterya tarafından 1 ay içinde UDK’ye aktarılır. UDK yeni başvuru ile ilgili saha ziyaret planını 2 hafta içinde hazırlayarak Yönetim Kurulu’na iletir. Yönetim kurulu kararını takip eden 4 ay içinde sekreteryadan 1, UDK’dan 1 kişi ilgili kurumu ziyaret eder. UDK başvuru raporunu ziyareti takiben 1 ay içinde Yönetim Kurulu’na atmakla yükümlüdür. Tam üyelik başvuruları uygunluk kriterleri, Yönetim Kurulu UDK raporunun ardından takip eden ayın ilk yönetim kurulu toplantısında İlke Değerler Metni, Çalışma Usul ve Esasları ve GoFor tüzüğüne göre değerlendirilir, üye başvurusunda bulunan STÖ’ler Yönetim Kurulu kararı ile tam üyelik için oylamaya katılmaya hak kazanırlar. Oylama ilgili kararın ardından gerçekleşecek ilk Genel Kurul’da oylama yapılır. Genel Kurul tam üyeliğe geçişi açık oylama ile oylar. Genel Kurul’da salt çoğunluğun onayını alan üyeler tam üyeliğe geçerler. Tam üyelik; tam üyeliğin onaylandığı Genel Kurul’un bitmesi ile başlar.

Nasıl Üye Olunur?

1-    Öncelikle üyelik evrağının eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. Kuruluşunuzun statüsüne ait üyelik evrağı listesi için bir sonraki bölümü kontrol ediniz. 

2-    Üyelik formunu eksiksiz olarak doldurun. Üyelik formuna bu linkten ulaşabilirsiniz: 

3-    Tamamladığınız üyelik belgelerinizi ve belge kontrol listesini Sinem Demirel’e mustafaonur.kaygisiz@go-for.org  adresi üzerinden gönderin.

Üyelik Evrakları Nelerdir?

GoFor’a katılmak isteyen Gençlik Örgütleri aşağıdaki belgeleri yukarıda belirttiğimiz ekip arkadaşımıza mail yoluyla ( mustafaonur.kaygisiz@go-for.org ) iletmelidir:

1-    “GoFor İlke ve Değerler Metni” ile “Çalışma Usul ve Esasları”nı Yönetim Kurullarının onayı ile kabul ettiklerinin yazılı beyanın görseli (Islak imzalı kopya GoFor’un daha sonra talebi üzerine posta ile ulaştırılmak üzere muhafaza edilmelidir.) (Çalışma Usul ve Esasları ile İlke ve Değerler Metni’ni mail ekinde de bulabilirsiniz). 

2-    Eksiksiz doldurulan başvuru formu

3-    18-30 yaş arasında olan ve örgüt tarafından seçilen temsilcisinin belirtildiği yönetim kurulu kararının görsel kopyası (Tüzel kişiliği olan örgütler için karar defteri görseli, tüzel kişiliği olmayan örgütler için örgüt yönetim ekibinin yazılı beyan görseli). 

4-    Tüzel kişiliği olan örgütler için elektronik onaylı tüzük kopyası, tüzel kişiliği olmayan örgütler için amaç-hedef gibi belgelerin olduğu destekleyici tanıtım metni. 

Bu koşulların yerine getirilmesi ile üyelik işlemi başlatılmış olur.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account