Masalar Ne Yapar?

23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleşen Genel Üyeler Toplantısı ve 1. Olağanüstü Genel Kurul’da GoFor’un çalışma alanlarını belirleyen ve üyelerin katılımını en üst düzeyde tutan Masa Sistemi’ni hayata gerçirmek üzere 5 adet masa yani çalışma alanı belirlendi.

Masa sisteminde, her masa belirli bir konuda çalışır ve çalışma alanına giren konularda üyelerinin politika, strateji ve faaliyet önerilerini temsilcileri aracılığıyla YK’nın gündemine taşır.

  GoFor Masaları ve tanımları şu şekildedir:

Eğitim

GoFor’un masalarından birisi olan eğitim masası örgün, sargın ve özellikle yaygın eğitimin kalitesinin arttırılması ve gençlerin eğitim hakkından özgürce,  adil bir şekilde faydalanmaları için politikalar üretmeyi hedeflemektedir. Türkiye’de eğitim, öğretim ve yaygın eğitim alanında çalışmalar yapan bütün resmi ve resmi olmayan gençlik örgütlerine kapısı açık olan masa bu temalarda çalışmalar yapacaktır.

Masanın amaçları arasında; yaygın eğitimin tekniklerinin yaygınlaştırılmak, eğitim hakkı üzerine politika belgesi hazırlamak, okul dışı eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin arttırılması, GoFor’un tanıtım ve yaygınlaştırılmasına yönelik yapılacak etkinliklerin içeriğini organize etmek vardır.

GoFor içerinde bu masa üzerinden temsil edilen kuruluşlar: 

GENÇEV
KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi
Martı Derneği
Sosyal İnisiyatif ve Müşterek Sistem Derneği
Taşev Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği
Tuşba Genç Gelişim Derneği
Yaygın Eğitim Merkezi Derneği
Youth Art Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği

Gençlik Çalışması

Gençlik Çalışması Masası, Türkiye’de gençlerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlama sürecinde, gençlik çalışması alanının evrensel değerler çerçevesinde kalite ve standartlarının iyileştirilmesi, yeni ve yaratıcı yöntemlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda stratejiler ve politika önerileri geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Ayrıca “Gençlik Çalışanı” kavramının ayrı bir disiplin ve meslek grubu olarak Türkiye’de yer edinmesini, tanınması bu masanın en önemli hedeflerindendir. Gençlik çalışanlarının hak ve sorumluluklarının belirlenmesi, bu mesleğin ilke ve standartları konusunda savunuculuk ve lobi süreçlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

GoFor içerinde bu masa üzerinden temsil edilen kuruluşlar:

Avrupa Gençlik Derneği
Çanakkale Koza Gençlik Derneği
Çift Kanatlı Gençlik Derneği
Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği
Gençlik İçin Hareket Grubu (Genç Saha)
GENÇTUR
Katılımcı Gençlik Derneği
Mardin Gençlik ve Kültür Derneği
Pi Gençlik Derneği
Rönesans Enstitüsü Derneği
Siirt Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme ve Girişimcilik Topluluğu
Sürekli Gelişim Merkezi Gençlik Derneği
Uçarlı Gençlik Derneği

 Gençlik Katılımı

Masanın amacı, dil, din, ırk, sosyo-ekonomik durum,cinsiyet ayrımı olmaksınız tüm gençlerin,yerel ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerine ve sosyal yaşama aktif katılma haklarını savunmak, katılım süreci için demokratik kanalların, araçların savunuculuğunu yapmak ve oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Katılım masası, özellikle gençlerin, Türkiye’de gençlik politikalarının oluşturulması sürecinde söz sahibi olmalarının sağlanması, gençlerin demokratik sivil örgütlenme haklarının güvenceye alınması ve bu örgütlenmelerin aktif birer parçası ya da kurucuları olabilmeleri için strateji ve öneri belgeleri geliştirmeyi hedeflemekte.

GoFor içerinde bu masa üzerinden temsil edilen kuruluşlar:

Adana Kent Konseyi Gençlik Meclisi
AFS Gönüllüleri Derneği
Büyük Gençlik Hareketi
e-gençlik Derneği
Eskişehir Gelişim Derneği
Genç Avrupalılar Derneği
Gençlik Öncülüğünde Kalkınma Derneği
İletişimciler Derneği
İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Lykia İzcilikVe Doğa Sporları Kulübü Derneği
Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Ortak Gelecek için Diyalog Derneği
Sosyal Farkındalık Derneği
Toplum Gönüllüleri Vakfı

İnsan Hakları

Gençlik alanında hak temelli çalışma yapabilmek için, insan hakları konusunun gençlik alanında yaygınlaştırılması, gençlerin ve gençlik çalışanlarının insan hakları konusunda farkındalıklarının arttırılması gerektiğine inanan masa, gençlik alanında yapılan çalışmalarda insan hakları vurgusunun ve anlayışının yaygınlaşması, gençlik alanında insan hakları bakış açısının yerleşebilmesi için savunuculuk ve lobi faaliyetlerinin yanı sıra, öneri belgeleri ve stratejiler geliştirmek üzere çalışmalar yapmaktadır.

GoFor içerinde bu masa üzerinden temsil edilen kuruluşlar:

Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği
Kadın ve Genç Girişim Merkezi Derneği
Roman Gençlik Derneği
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Doğal Yaşam Derneği
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Kuruluşu
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
Youth Agenda Derneği
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Sosyal Politikalar 

Genç nüfusun oldukça fazla olduğu ülkemizde; barinma, sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam vb. sosyo-ekonomik hakların nihai ve ”ama”sız ülke genelinde, gençlik ozelinde çözüme kavuşturulmasi için, hak temelli politikaların üretilmesini ve uygulanmasını amaclamaktadir.

Sosyo-ekonomik esitsizlikleri yok edecek ve toplumsal adalet için karar mekanizmalarını etkileyecek, şeffaf, demokratik ve katılımcı bir sekilde politikalar üretmeyi hedeflemektedir.

 GoFor içerinde bu masa üzerinden temsil edilen kuruluşlar:

Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği
Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü
Gençlik Servisleri Merkezi Derneği
İstanbul Genç Adımlar Derneği
SEKDER
Türkiye Gençlik Birliği Derneği
YINFO

 

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account