Go-ForTürkiye’de evrensel değerler temelinde kurularak gençlik hakları üzerine çalışacak, ulusal düzeyde gençliğin temsilini sağlayacak ve politika yapım süreçlerine gençlerin katılımına hizmet edecek bir ulusal gençlik konseyi kurulmasına ihtiyaç var. Bu ihtiyaç temelinde gençlik örgütleri çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Gençlik Örgütleri Forumu olarak yürütüyor olduğumuz çalışmalar özetle şöyledir:

 8 Ocak 2013: 7 gençlik örgütü Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Toplantıda Türkiye’de kurulması planlanan Ulusal Gençlik Konseyi üzerine gençlik örgütlerinin beklentileri iletildi. Toplantı sonrasında iletilen görüşler Bakanlıkla yazılı olarak paylaşıldı (Ek-1)

Şubat – Mart 2013: Gençlik örgütleri çeşitli toplantılarda bir araya gelerek Ulusal Gençlik Konseyi (UGK) Ortak Platformu’nu oluşturmaya karar verdiler.

12 Mart 2013:29 gençlik örgütü bir araya gelerek ortak bir deklarasyon yayınladılar ve Ulusal Gençlik Konseyi’ne dair beklentilerini Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaştılar (Ek-2).

23 Nisan 2013: İsveç Gençlik Konseyi (LSU) ile bir görüşme gerçekleştirildi ve Türkiye’deki gelişmeler paylaşıldı.

Mart – Mayıs 2013: Avrupa Gençlik Forumu ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi ve Türkiye’deki çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verildi. Avrupa Gençlik Forumu 4-6 Mayıs tarihinde yapılacak Ulusal Gençlik Konseyi Ortak Platformu toplantısına davet edildi.

4-6 Mayıs 2013: UGK Ortak Platformu gençlik örgütlerine açık çağrı yaparak Ankara’da ulusal bir toplantı organize etti. Toplantıya 38 gençlik örgütünden 65 kişi katıldı. Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu’ndan temsilciler birer sunum gerçekleştirdiler. Toplantı sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyaret edilerek toplantı deklarasyonu ve beklentiler paylaşıldı. Ulusal Gençlik Konseyi’nin gençlik sivil toplum kuruluşları tarafından kurulmasına ve bağımsız olmasına dair istek ve öneri Bakanlık’a iletildi (Ek-3).

Haziran 2013: UGK Ortak Platformu adına AB fonuna başvuru yapıldı.

Temmuz 2013: UGK Ortak Platformu adına LSU ile 2014 senesi için ortak çalışmalar yapılmasına karar verildi. Bununla birlikte UGK Ortak platformu üyeleri bir toplantı gerçekleştirerek tüzük çalışma komisyonu oluşturdular.

Ağustos 2013: Ulusal Gençlik Konseyi’nin kuruluşuna dair yasa meclisten geçti. Yasaya göre Konseyin kurulması, işleyişi, yönetimi, görevleri ve denetimine ilişkin hükümler ile Konseyin çalışma usul ve esasları ve dair hususların Bakanlar Kurulunca düzenlenmesi öngörüldü.

 Eylül 2013:Ulusal Gençlik Konseyi Ortak Platformu’nun tüzel kişiliği üzerine tartışmalara başlandı.

 Şubat 2014: Avrupa BirliğiTürkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programı kapsamındaki “Senin Hakkın Gençlik Hakkı” projesi başladı. Ankara’da bulunan 10 kadar üye kuruluştan 20’ye yakın temsilcinin katılımıyla bir günlük değerlendirme toplantısı yapıldı.

Mart 2014: Senin Hakkın, Gençlik Hakkı” projesi kapsamındaki ilk toplantı 35 üye kuruluşla gerçekleştirildi ve Ulusal Gençlik Konseyi Ortak Platformu’nun adının, Ulusal Gençlik Konseyi Girişimi (UGKG) olarak kullanılması kararlaştırıldı. Avrupa Gençlik Forumu yönetim ve sekretaryasından 2 temsilci toplantıyı izledi ve temaslarda bulundu. İlke ve Değerler Metni hazırlanarak, son hali verildi (Ek-4).

Nisan 2014:LSU’nun Stockholm’de düzenlediği ve LSU’nun partner olduğu gençlik ağlarının bir araya getirildiği toplantıda UGKG 2 kişi ile temsil edildi.

Mayıs 2014: Ulusal Gençlik Konseyi Girişimi Koordinasyon Grubu İstanbul’da, Çalışma Usulleri’nin de ayrıntılı tartışıldığı, 2 günlük bir toplantı yaptı. Toplantıya biri İsveç, diğeri Portekiz Gençlik Konseyi’nden 2 temsilci katılarak katkı sundu. Bir sonraki toplantının 11-13 Temmuz 2014 tarihinde 2 tam gün olması kararlaştırıldı.

Temmuz 2014: Ulusal Gençlik Konseyi Girişimi, 36 üye temsilcisinin katılımıyla 4. toplantısını 11-13 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirdi. Çalışma Usul ve Esasları’na ve Tüzük’e dönük yapılan çalışmaların yanında, UGKG adı “Gençlik Örgütleri Forumu” olarak değiştirildi ve “Gençlik Örgütleri Forumu Derneği”nin kuruluşu için çalışmalar başlatıldı.  Bu toplantının ardından 13-15 Temmuz tarihleri arasında “Senin Hakkın, Gençlik Hakkı!” projesi kapsamında Gençlik Örgütleri Forumu’nun yaygınlaştırılması çalışmalarında destek olacak 15 ilden 15 Yerel Temas Noktası ile ikinci bir toplantı gerçekleştirildi.

Eylül 2014: “Senin Hakkın, Gençlik Hakkı!” projesi kapsamında Gençlik Örgütleri Forumu’nun yaygınlaştırılması için yapılacak olan Yerel Bilgilendirme Toplantılarında görev alacak aktivistler açık çağrı ile çıkılan duyurunun ardından belirlendi. Ankara’da 3 eğitmen eşliğinde gerçekleşen 4,5 günlük eğitimin ardından genç aktivistler ilerleyen aylarda gerçekleşecek toplantılarda yürütücülük yapmak üzere hazırlardı.

Kasım 2014: Gençlik Örgütleri Forumu’na örgütlenme ve kapasite geliştirme konularında destek sağlamak üzere 2 proje daha hayata geçirildi. Bu projeler, 12 ay sürecek olan ve TOG-Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yürütülen “LSU (İsveç Ulusal Gençlik Konseyi) Partnerlik Projesi” ve istanbul İsveç Konsolosluğu tarafından finanse edilen; LSU, İGAD (İstanbul Genç Adımlar) ortaklığında, Türkiye Gençlik Birliği Derneği (TGBDER) liderliğinde yürütülen ve 10 ay sürecek olan “Gençlik Örgütleri Forumuna Aktif Katılımın Desteklenmesi Projesidir.

Aralık 2014: Ankara’da 24-28 Aralık’ta gerçekleşen 4 günlük toplantıda Gençlik Örgütleri Forumu Derneği Tüzüğü ve Çalışma Usül ve Esasları güncellendi. Ayrıca kurucu genel kurul olarak gerçekleşen bu toplantıda geçici yönetim kurulu seçildi.

Ocak 2015: 29 Ocak 2015 günü Gençlik Örgütleri Forumu tüzel statü elde ederek, dernekleşti.

Mart 2015: “Senin Hakkın, Gençlik Hakkı!” projesi kapsamında 15-17 Mart 2015 tarihlerinde, Antalya’da Türkiye’nin 20 farklı ilinden 110 gençlik örgütü temsilcisinin değerli fikirleriyle “gençlik politikaları şartının belirlendiği”, Avrupa Konseyi, Gençlik Danışma Kurulu Başkanı, Avrupa Gençlik Forumu; İspanya, Portekiz, İtalya, Romanya ve İsveç Ulusal Gençlik Konseyi’nden temsilcilerin katkılarıyla Uluslararası Gençlik Sempozyumu gerçekleşti.

Gençlik Örgütleri Forumu Derneği, 17-19 Mart 2015 tarihlerinde 1. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Bu Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’nun belirlenmesinin yanında işleyişe ve yapılanmaya dair birçok karar alındı.Ayrıca, Gençlik Örgütleri Forumu’nun kısaltmasının Go-For olarak kullanılmasına karar verildi.

Temmuz 2015: Gençlik Örgütleri Forumuna Aktif Katılımın Desteklenmesi Projesi kapsamında 3-5 Temmuz 2015 tarihlerinde Go-For Çalışma Grupları Çalıştayı gerçekleşti. Bu etkinlikte yürütülen 80’den fazla tekil faaliyet ile 4 ayrı çalışma grubu için 1 yıllık plan geliştirildi.

LSU Partnerlik Projesi kapsamında ise 29-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında “Ayrımcılıkla Mücadele ve Dezavantajlı Gençlik Gruplarının Dahil Edilmesi” isimli atölye, 31 Temmuz-2 Ağustos 2015 tarihleri arasında da “Gençlerin Siyasal Katılımı, Temsiliyeti ve Hakları” isimli atölyeler Ankara’da gerçekleştirildi.

Ekim 2015: “Senin Hakkın, Gençlik Hakkı!” projesi kapsamında GOFor’un gözlemci üyelerinin ve  GOFor’a üye olmayan, gençlik alanında çalışan örgütlerin katıldığı Sivil Toplum Örgütleri Forumu düzenlendi.

Sivil Toplum Örgütleri Forumu’nun ardından başlayan GOFor üyesi ve gözlemci üyesi olan örgütlerin katılımıyla GOFor 1. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti ve yeni yönetim kurulu belirlendi.

Kasım 2015: LSU ile Partnerlik Projesi kapsamında, Gençlik Politikaları Atölye Dizisi’nin üçüncü ve dördüncü Atölyeleri Ankara’da gerçekleştirildi. 11-13 Kasım 2015 tarihleri arasında “Genç İşsizliği, Gençlerin İstihdamı ve Sosyal Hakları” konulu atölye; 13-15 Kasım 2015’te ise “Gençlik Çalışmaları, Öncelikli Sorunlar ve İhtiyaçlar” başlıklı atölye düzenlendi.

Avrupa Gençlik Forumu’nun, 27-29 Kasım 2015 tarihleri arasında Madrid’te düzenlediği Council of Members’ Meeting (COMEM)’de GOFor 2 kişi ile temsil edildi.

Mart 2016: Küresel Gençlik Ağı 2016 toplantısına İstanbul’da ev sahipliği yapıldı. 6-13 Mart tarihleri arasında, GOFor adına Toplum Gönüllüleri Vakfı ve İsveç Gençlik Konseyi’nin ortak ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen toplantıda liderlik ve savunuculuk konuları tartışıldı. Toplantıya yedi ülkeden (Kenya, Lübnan, Burma, Türkiye, Zimbabwe, Belarus ve İsveç) ikişer katılımcı olmak üzere toplam 14 genç katıldı. Toplantıda gençler kendi ülkelerinde gençlik alanında yürüttükleri savunuculuk deneyimlerini paylaştılar, karşılaştıkları zorlukları ve ne tür stratejiler geliştirdiklerini tartıştılar. 

Mayıs 2016: GOFor Genel Üyeler Toplantısı, Ankara’da gerçekleşti.

Genel Üyeler Toplantısı’nın ardından,  “Senin Hakkın, Gençlik Hakkı!” projesi kapsamında 2 gün süren, Yerel Temas Noktaları Hazırlık Toplantısı ve 4 gün süren Aktivist Eğitimi düzenlendi.  

Aralık 2016: GOFor Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’u Antalya’da gerçekleştirildi.

Gençlik Örgütleri Forumu Genel Kurulu Antalya’da 17-18 Aralık 2016 tarihinde toplanarak yeni yönetim kurulunu seçti. Yürürlükte olan projelere dair bilgi alan Genel Kurul üyeleri Çalışma Usul ve Esasları’nda çeşitli düzenlemeler yapılmasını da kabul ettiler.

Ocak 2017: Gençlik Servisleri Merkezi Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen proje kapsamında Gençlik Örgütleri Forumu’na yeni üyeler kazandırmak, gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşların hak temelli çalışma kapasitesini arttırmak amacıyla Yerel Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Bu toplantıya katılan gençlik örgütlerine GOFor tanıtıldı.

GOFor bünyesindeki çalışma gruplarının her birine bir YK üyesi koordinatör olarak atanarak YK ile ÇG’ler arasındaki iletişim hızlandırıldı.

Nisan 2017: Avrupa çapında tüm ulusal gençlik konseylerinin üyesi olduğu uluslararası çatı örgüt olan Avrupa Gençlik Forumu’nun yılda 2 defa düzenlenen genel üyeler toplantısı olan COMEM etkinliğinde GOFor adına sunum yapıldı.

Genel Üye Toplantısı ve Arama Konferansı 21-23 Nisan 2017 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleşti.

GOFor Gençlik Politikası şartı belgesinin hazırlıklarını tamamlamak üzere 7-9 Nisan 2017 tarihleri arasında uzman grup çalışması yapıldı.

Haziran 2017: Unilever Türkiye’nin daveti üzerine 21 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı” çalıştayına katılım sağlandı

Temmuz 2017: 2-9 Temmuz 2017 tarihlerinde Tunus’ta gerçekleştirilen “5th Edition of EuroMed Youth Network” toplantısına katılım sağlandı.

GOFor’un SGK işyeri açılışı gerçekleşti ve genel koordinatör pozisyonuna istihdam yapıldı.

Ağustos 2017: Kaynak Geliştirme Grubu ile online toplantılar yapılıp proje başvuruları geliştirildi.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account