Gençlik Örgütleri Forumu, kendisine üye olarak katılan dernekler, vakıflar, öğrenci toplulukları ve gençlik merkezleri gibi yapıların kendi bünyelerinde seçtikleri 18-30 yaş arası birer temsilciden oluşan Genel Kurul’a sahiptir. Genel Kurul’da her temsilcinin bir oy hakkı bulunur. Temsilciler yılda bir defa “Genel Üyeler Toplantısı” ve bir defa da “Genel Kurul Toplantısı”nda bir araya gelirler.

Genel Kurul kendi içinden 2 yıl süre ile seçip görevlendireceği 5 temsilciyi Yönetim Kurulu olarak belirler. Yönetim Kurulu, Forum’un işlerinin yürütülmesinden ve temsilinden sorumludur.

Temsilciler, temsil ettikleri yapının çalışma alanına göre, komisyonlarda yer alırlar. Komisyonlar Genel Kurul tarafından gençlik alanının ihtiyaçlarına ve üye yapıların profillerine göre açılır ya da kapatılır. Komisyonlar, tematik anlamda gençlik alanında ihtiyaçları analiz eder, raporlar hazırlar ve politika önerilerinde bulunurlar.

Yönetim Kurulu, Gençlik Örgütleri Forumu’nun faaliyetlerini ve Komisyonlar’ın işlevlerini yerine getirebilmelerine destek vermek üzere Çalışma Grupları kurar. Çalışma Grupları uzmanlardan ve gönüllülerden oluşur.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account